Workshops

Workshops

Thema
11:00
13:00
14:30

Legenda

 
College
 
Inhoudelijke deelsessie
 
Vaardighedensessie
  11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ‘In control‘: Met data pro-actief sturen op (Wmo)contracten
9. Adviseren van bestuurders
1. Besluit Begroting en Verantwoording (basis)
2. Op weg naar een nieuwe verdeling van het totale gemeentefonds
3. Effectenmodel van de omgevingswet
4. Process mining in de praktijk
5. Lessen visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein
6. Gemeentelijke accountantsdienst
8. Hoe het geld bij de gemeenten komt (en hoe het ook zou kunnen)
10. Besluit Begroting en Verantwoording (verdieping)
15. Implementatie van de warmtenetten in Rotterdam
16. Pilots IV-3 - ervaringen met een andere IV-3 gegevensverstrekking
17. Interventies; wanneer en hoe?
11. Herziening verdeelmodellen sociaal domein
13. Starten met digitaal auditten
12. Voorwaarden voor doelmatige samenwerking
14. Lessen visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein
18. Feilloos Framen
20. Proefdraaien voor de rechtmatigheidsverantwoording
22. Laagdrempelige data-analyses
19. Belastingen
23. WMO Voorspelmodel
24. De strategische financieel ambtenaar
25. De financiële conditie in een oogopslag
26. De financiële positie van een gemeente: van ambitieus politiek bestuur naar professioneel beheer van belastinggeld
27. Feilloos framen
21. Op weg naar een nieuwe verdeling van het totale gemeentefonds