Over het congres

Wethouder Detlev Cziesso van de gemeente Apeldoorn, tevens lid van de VNG-commissie Financiën, zal het congres openen. Daarna zal Thijs Knaap, Chief Economist van APG Asset Management (oa voor pensioenfonds ABP), een beschouwing geven over het huidige Europese economisch perspectief en in het bijzonder de economische ontwikkelingen in Nederland en onder voorbehoud de beleidskeuzes van een nieuw kabinet. Ook zal hij ingaan op de actualiteit rond de hervorming van het pensioenstelsel. De afsluiting zal verzorgd worden door cabaretier Patrick Nederkoorn. Een hapje en een drankje na afloop zal natuurlijk niet ontbreken.

In de workshops is een diversiteit aan keuzemogelijkheden opgenomen. Bekende workshops over de actualiteit van het BBV, herijking gemeentefonds, rechtmatigheid en de gemeentelijke belastingen (incl. de corona-compensatie). Maar ook aandacht voor de financiële effecten en de voortgang van de hervormingsagenda van de jeugdzorg. Workshops over nieuwe ontwikkelingen: duurzaam begroten, gehackte data van de gemeente Hof van Twente, de woningbouwopgave, de energietransitie, de toekomst van het uitkeringenstelsel en ook hoe u als financial om kunt gaan met de verkiezingen. Als dat alles wat te veel wordt kunt u ook deelnemen aan de vaardighedensessie “de strategische financiële ambtenaar”.