Op maandag 30 november vond voor de achtste keer het VNG congres Gemeentefinanciën plaats. Bijna 300 deelnemers hebben dit jaar online deelgenomen en tijdens de plenaire sessies en de deelsessies gesproken over uiteenlopende actuele ontwikkelingen binnen de gemeentefinanciën. Onderwerpen die aan bod kwamen, waren onder andere de verwachte gevolgen van corona, de Tweede Kamerverkiezingen in 2021, investeringen en de toekomst van het toezicht- en risicomanagement.

Op deze pagina vindt u alle (tot nu toe) beschikbare presentaties van het online congres.
Wij danken deelnemers en sprekers van harte voor hun deelname en we zien u graag weer terug tijdens het congres in 2021!