Leren | informeren | kennisdelen | netwerken
Gemeentefinanciën zijn in alle gemeenten een groot aandachtspunt, zeker nu de wereld in korte tijd zo is veranderd. Wat valt er te zeggen over onzekere toekomstige ontwikkelingen zoals de verwachte gevolgen van Corona en de Tweede Kamerverkiezingen in 2021? En hoe ga je daar als gemeente mee om? Dergelijke vragen staan centraal tijdens het VNG Congres Gemeentefinanciën 2020.

Zoals altijd, maar dan online
Op het VNG Congres Gemeentefinanciën 2020 wordt u van harte welkom geheten door Leonard Geluk, algemeen directeur van de VNG. U volgt het congres in een overzichtelijke online omgeving waar u uw eigen programma kiest en deelneemt aan ‘plenaire’ gesprekken met vooraanstaande sprekers als CPB directeur Pieter Hasekamp en Jan Rotmans, hoogleraar transities en transitiemanagement Erasmus Universiteit Rotterdam. Net als altijd kiest u uit een gevarieerd aanbod van deelsessies, bijvoorbeeld over het combineren van auditstromen, belastingen en data-analyses. En netwerken? Dat kan ook online! Op die manier draait alles online om de vraag wat de huidige pandemie betekent voor de financiële positie van gemeenten.

Wij zien u graag virtueel op 30 november 2020 tijdens het VNG Congres Gemeentefinanciën 2020. Anders dan anders, maar online wel met elkaar verbonden.