Inschrijven

Een dag volledig in het teken van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van gemeentefinanciën, waar u in workshops en boeiende colleges volledig op de hoogte komt van de actualiteit. En uiteraard is er gelegenheid uw vakgenoten uit het hele land te ontmoeten. Dat is het jaarlijkse VNG Congres Gemeentefinanciën! Wij nodigen u van harte uit op 25 november in Apeldoorn!

Ligt uw college op koers met de uitvoering van alle ambities uit het coalitieakkoord? Of is het tot dusver vooral alle zeilen bijzetten en alle hens aan dek?

Hoe kunt u uw rol als financial waar maken als het speelveld continu verandert? Door schommelende accressen, uitgaven die moeilijk te beheersen zijn, nieuwe eisen en mogelijkheden als het gaat om de interne controle, etc.

Hoe kunt u het evenwicht tussen improviseren en anticiperen de goede kant op buigen? Door te zorgen dat je niet verrast wordt!

Dit congres kan u helpen ook de komende tijd slim te blijven inspelen op een speelveld dat continu in beweging is. Marieke Blom (hoofdeconoom ING Bank) gaat in op de veranderingen in de economie en welke kansen en risico’s zij ziet voor gemeenten. In de workshops behandelen we actuele onderwerpen zoals de Omgevingswet, verdeling gemeentefonds, sociaal domein, digitaal auditen en nog veel meer. Naast workshops hebben we dit jaar ook drie colleges waarin sprekers hun visie geven op gemeentefinanciën en de balans tussen politieke ambities en financieel verantwoord handelen.

Het VNG team Financiën gaat graag met u in gesprek en ontmoet u graag op het VNG-congres Gemeentefinanciën in Apeldoorn.