Inschrijven

'Toekomst maak je samen'

Leren | Informeren | Kennisdeling | Netwerken

Op maandag 26 november 2018 organiseert de VNG voor de zesde keer het VNG-congres Gemeentefinanciën. Het thema van dit jaar is 'Toekomst maak je samen'.

De overheid staat de komende jaren voor een aantal grote maatschappelijke opgaven met bijvoorbeeld de invoering van de omgevingswet en de energietransitie. Hierin gaan decentrale overheden en met name gemeenten een grote rol spelen. De basis voor deze samenwerking is vastgelegd in het Interbestuurlijk Programma. Financiën spelen een belangrijke randvoorwaardelijke rol om met gezamenlijke inzet van expertises en verantwoordelijkheden tot een beter resultaat te komen voor onze inwoners.

De financiële verhouding met het Rijk zal de komende jaren een ontwikkeling doormaken (bijv. de herziening van de verdeling van het gemeentefonds). Ook nieuwe ontwikkelingen door digitalisering en de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording brengen kansen en uitdagingen voor de toekomst. Onze sprekers zullen ieder vanuit hun expertise hun licht werpen op het thema “toekomst maak je samen”.

Het congres is traditiegetrouw gevuld met inhoudelijke workshops, waar actualiteiten en praktijkvoorbeelden centraal staan en waar u collega’s uit het hele land kunt ontmoeten en u uw ervaringen kunt delen. Een waardevol netwerkmoment!

Het team Financiën gaat graag met u in gesprek over alles wat u als professional bezighoudt. Zij nodigen u van harte uit voor het VNG-congres Gemeentefinanciën in ’s-Hertogenbosch.